ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВІАПЕРЕВІЗНИКА

Остання редакція: грудень 2019 р.

ВІДШКОДУВАННЯ В РАЗІ СМЕРТІ АБО ТРАВМУВАННЯ ПАСАЖИРА

Фінансові обмеження щодо відповідальності у разі травмування або смерті пасажира відсутні. У разі будь-якого збитку, що не перевищує 128 821 СПЗ* (приблизно 160 688 євро), авіаперевізник не може оскаржити вимогу про відшкодування. Якщо заявлена вимога перевищує 128 821 СПЗ (приблизно 160 688 євро), авіаперевізник може уникнути відповідальності або зменшити її розмір, надавши докази того, що з його боку не було недбальства, халатності тощо.

ВИПЛАТА АВАНСУ

У разі смерті або травмування пасажира авіаперевізник зобов'язаний сплатити аванс для покриття невідкладних фінансових потреб протягом 15 днів від моменту встановлення особи, яка має право на відшкодування. У разі смерті такої особи цей аванс не може бути меншим за 16 000 СПЗ (приблизно 20 000 євро).

ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПІЗНЕННЯ ПАСАЖИРІВ

Авіаперевізник несе відповідальність за збитки, заподіяні пасажирам внаслідок запізнення авіатранспорту, за винятком ситуацій, коли він вжив усіх розумно передбачуваних заходів для уникнення запізнення або якщо вжиття цих заходів було неможливим. У такому разі відповідальність обмежується сумою 5 346 СПЗ (приблизно 6 668 євро) на одного пасажира.

ВІДШКОДУВАННЯ ЗАТРИМКИ БАГАЖУ

Авіаперевізник несе відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок затримки багажу в авіатранспорті, за винятком випадків, коли він вжив усіх розумно передбачуваних заходів для уникнення затримки або якщо вжиття цих заходів було неможливим. У такому разі відповідальність обмежується сумою 1 288 СПЗ (приблизно 1 607 євро) на одного пасажира.

ЗНИЩЕННЯ, ВТРАТА АБО ЗІПСУТТЯ БАГАЖУ

Авіаперевізник несе відповідальність у разі знищення, втрати або зіпсуття багажу в розмірі 1 288 СПЗ (приблизно 1 607 євро) на одного пасажира. У разі зареєстрованого багажу авіаперевізник також несе відповідальність навіть за відсутності вини, але тільки якщо багаж не був попередньо пошкоджений. У разі незареєстрованого багажу авіаперевізник несе відповідальність тільки за наявності вини.

ПІДВИЩЕНІ ЛІМІТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БАГАЖ

Пасажир має право скористатися підвищеним лімітом відповідальності за окрему плату, завчасно склавши спеціальну заяву до завершення Терміну реєстрації.

СКАРГИ ЩОДО БАГАЖУ

У разі зіпсуття, затримки, втрати або знищення багажу постраждалий пасажир повинен подати письмову скаргу авіаперевізнику якомога швидше і не пізніше семи днів (у разі збитків) та двадцяти одного дня (у разі затримки) від дати, коли йому було надано багаж.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВІАПЕРЕВІЗНИКА, З ЯКИМ УКЛАДЕНО ДОГОВІР, ТА ФАКТИЧНОГО АВІАПЕРЕВІЗНИКА

Якщо авіаперевізник, що здійснює рейс, відрізняється від авіаперевізника, з яким укладено договір, пасажир має право звернутися зі скаргою чи претензією як до першого, так і до другого авіаперевізника. Якщо на квитку зазначено назву або код авіаперевізника, цей перевізник вважається таким, з яким укладено договір.

СТРОК ВИСУНЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

Будь-який позов про відшкодування збитків повинен бути поданий протягом двох років від дати прибуття літака або дати, коли літак мав приземлитися.

ПРАВОВА ПІДСТАВА ВИЩЕНАВЕДЕНИХ ПРАВИЛ

Зазначені вище правила ґрунтуються на Монреальській конвенції від 28 травня 1999 року, впроваджений у Співтоваристві згідно з Регламентом (ЄС) № 2027/97 [tel que modifié par le règlement (CE) no 889/2002] та національним законодавством держав-членів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей інформаційний матеріал не може слугувати підставою для скарги або тлумачення положень Регламенту Співтовариства чи Монреальської конвенції і не створює договірних правовідносин між пасажиром та авіаперевізником. Зміст цього матеріалу ні за яких обставин не може вважатися зобов'язанням перевізникам.