Преамбула

Попередження

Air France — це авіаперевізник. Придбання квитків на рейси Air France означає, що клієнт повністю погодився з загальними умовами перевезень Air France та беззастережно прийняв усі положення загальних умов. Air France має право в будь-який час оновлювати ці умови. Через це нашим інтернет-користувачам переконливо рекомендується повертатися до ознайомлення з ними під час кожного візиту на наш вебсайт.

Загальна інформація

Компанія Air France Акціонерна компанія з капіталом у розмірі 126 748 755 євро 45, rue de Paris, Трамбле-ан-Франс, 95747, Руассі – Шарль де Голль, cedex RCS Bobigny 420 495 178 SIRET 420 495 178 00014 APE 5110Z Електронна адреса: mail.informations.generales@airfrance.fr

Інтелектуальна власність та авторство фотографій

Усі дані, тексти, інформація, зображення, фотографії та будь-який інший вміст, який поширюється через вебсайт, є об'єктом захисту авторським правом. Внаслідок цього інтернет-користувачі можуть використовувати вищезазначені матеріали винятково для особистих цілей (у межах свого родинного кола). За винятком вищезазначених положень, будь-яке відтворення, зображення, використання або адаптація даних у будь-якій формі усіх елементів вебсайту або їх частини без письмової згоди Air France вважається правопорушенням у розумінні Кодексу законів про інтелектуальну власність. Усі товарні знаки (словесні або логотипи) та будь-які інші упізнавані знаки, розміщені на нашому вебсайті, є власністю компанії Air France та її партнерів. Внаслідок цього будь-яке відтворення, зображення та (або) використання цих упізнаваних знаків забороняється, за винятком випадків письмового дозволу їхнього власника.

Використання вебсайтів Air France

Використовуючи вебсайти компанії Air France або її додатки чи лендинги, ви погоджуєтеся та беззастережно зобов'язуєтеся виконувати ці умови використання, з якими ми просимо вас ретельно ознайомитися. Якщо ви беззастережно не погодитеся з нижченаведеними положеннями, ви не зможете отримати належний доступ до наших вебсайтів, а в разі неавторизованого використання ви визнаєте, що можете бути піддані переслідуванню: Ми дозволяємо вам користуватися нашими вебсайтами винятково з особистими та некомерційними цілями. У зв'язку з цим ви зобов'язуєтеся їх використовувати винятково для перевірки наявності наших товарів і послуг, здійснення бронювання, онлайн-реєстрації та транзакцій з нашими партнерами. На цій підставі без попереднього письмового дозволу з нашого боку суворо забороняється будь-яке використання процесів, систем, процедур на зразок аналізу екранних даних (англ. screen scraping), роботів, програмного забезпечення, автоматичних або ручних дій з метою пошуку, отримання, копіювання, стеження та (або) завантаження даних повністю або частково на наших вебсайтах з метою повністю або частково комерційного використання, зокрема для їх розміщення на інших вебсайтах.  Суворо забороняється будь-якими чином намагатися перешкоджати штатній роботі або функціональності наших вебсайтів (у тому числі шляхом розміщення файлів з пошкодженими або інфікованими даними) або вживати заходів чи здійснювати дії, спрямовані на значне посилення навантаження на вебсайти Air France, яке не відповідає рівню їхнього поточного навантаження.   У разі порушення умов використання вам може бути негайно заборонено доступ до наших вебсайтів (зокрема, шляхом блокування вашої IP-адреси) без попередження та незалежно від будь-яких подальших юридичних позовів та (або) запитів на відновлення доступу.

Відповідальність

Нагадуємо вам, що авіатранспортування осіб регулюється Загальними умовами користування, що доступні для ознайомлення на нашому вебсайті. Рекомендуємо вам з ними ознайомитися. Стосовно інших товарів і послуг, описаних на нашому вебсайті, діє винятково відповідальність компаній, які їх пропонують, а Air France не несе за них відповідальності. Жодні фотографії та документи, що ілюструють пропоновані на цьому вебсайті продукти, не охоплюються договором з Air France та не створюють для Air France відповідальності. Air France не несе відповідальності за будь-які непрямі збитки, в тому числі за втрату прибутку, ринкової частки та вигоди, які виникають внаслідок використання нашого вебсайту. Гіперпосилання  Розміщення будь-яких гіперпосилань на вебсайт Air France або його частину суворо забороняється, за винятком випадків, коли письмова згода на таке розміщення заздалегідь надається компанією Air France. Air France не несе відповідальності за зміст, дані, продукти та інформацію, розміщені на вебсайтах, на які ведуть гіпертекстові посилання. Зокрема, Air France не несе жодної відповідальності за зміст вебсайтів, дані на яких не відповідають чинному законодавству.

Застосовне законодавство та юрисдикція

Ці Загальні умови регулюються французьким законодавством. У разі виникнення спорів єдиною юрисдикцією для їх розгляду є французькі суди, якщо іншого не зазначено в загальних умовах.